Search form

Márɨko 9:13

13Máúku zɨ́se, Ilíya ogụ kóo go mengịnɨ́ kóo lárá a bɨsinyíne cé káa zɨ́ bɨ mɨéké kúrú uku Lomo ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index