Search form

Márɨko 9:16

16Zɨ́ Yésụ ndúnduꞌyú kɨ́dí, “Ndị́sịsé ítí kangú bɨ ꞌdényé bɨ káa ba ba gɨ ro ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index