Search form

Márɨko 9:17

17Zɨ́ ngíti oꞌdo gɨ do ngárá ꞌyị e kɨ́rɨ́ née úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, máógụ gáa kɨ́ owụ́ ꞌbɨ amá ba zɨ́yị. Dokéké ndịsị méngị wo, ꞌdụ́tụ taraa go, odro lolụ gɨ zɨ́a wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index