Search form

Márɨko 9:18

18Togụ́ tonó wo go yá, zɨ́a lálaónzó wo gbụ bi, zɨ́ somụ́ ndị́sị ógụné taraa kodụ kodụ kodụ káa. Zɨ́a ndị́sịné kɨ́ náná do soné, zɨ́a órụné gɨ zɨ́a ꞌduo gbɨgaga káa. Mándúꞌyú gáa ꞌyị lódụ́ kacɨ́yị ga ba, gɨ ro zɨ́ye lágaóyó a gɨ sɨmɨ a ní, romo yée mɨrómo utúasánɨ́ kɨ́e wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index