Search form

Márɨko 9:19

19Yésụ ya zɨ́ye ní, “Ṇgúṇgusé aka esé ledremá wá? Azé ndị́sị go fú lá kése káa ní? Utúasá idí kenée wá. Ógụsé kɨ́ owụ́ née gɨrí mu zɨ́ma yáa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index