Search form

Márɨko 9:20

20Zɨ́ye ógụyé kɨ́ owụ́ née zɨ́ Yésụ. Sɨmɨ bɨ bɨcayi lomo lúrúndíki Yésụ ní, zɨ́a óto owụ́ née zɨ́ roa ndị́sị lángbané, zɨ́a lálaónzó owụ́ née gbụ bi, zɨ́a ndị́sị gbúrógbóne, zɨ́ somụ́ kpá ndị́sị ógụné gɨ taraa.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index