Search form

Márɨko 9:27

27Zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi sị́lị́ owụ́ née, lálasị́kpị wo ꞌdága zɨ́ roa ídíne bɨlámáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index