Search form

Márɨko 9:28

28Zɨ́ Yésụ ndáꞌbayé kɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e ꞌbe zɨ́ye ndúꞌyú wo kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, éyị́ bɨ gáa utúasázé lágaóyó bɨcayi lomo gɨ sɨmɨ owụ́ née gɨ zɨ́a wá ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index