Search form

Márɨko 9:30

Yésụ uku andá ledre mɨúyuné

(Lúrú kpá Matáyo 17:22,23, Lúka 9:43b-45)

30Zɨ́ye ị́nyịyé gɨ ore ndéréye kpụrụ́ gɨ sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní. Yésụ ili kóo zɨ́ kémbị́ ꞌyị ówo bi bɨ yée nɨyí ndéré ndị́sị doa ní wá,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index