Search form

Márɨko 9:32

32ꞌYị lódụ́ kacɨ́ga owoꞌdiꞌbinɨ́ ledre gɨ sɨmɨ ledre bɨ kóo ndịsị ꞌdódo a née wá, gɨ zɨ́ kéyị née, ꞌyị ndúꞌyú wo ndaá kóo wá gɨ zɨ́ ngịrị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index