Search form

Márɨko 9:34

34Ukulugunɨ́ ledre kacɨ́ a zɨ́a wá, gɨ zɨ́a ndịsịnɨ́ ítí kangú gɨ ro ambí nɨ dongaráye ne ledrea owóromo do ꞌbɨ lafúne e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index