Search form

Márɨko 9:36

36Zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi ngíti owụ́ úku ledre zɨ́a tóroné kóꞌdụ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née. Zɨ́a fáka owụ́ née zɨ́a úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index