Search form

Márɨko 9:37

37“Togụ́ ꞌyị ꞌdiꞌbi owụ́ káa zɨ́ wo ba sɨmɨ sụmụ gɨ zɨ́a bɨ nɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma ní, ꞌdiꞌbi née kpá go máa sɨmɨ sụmụ. ꞌYị bɨ ꞌdiꞌbi máa go sɨmɨ sụmụ ní, ꞌdiꞌbi ené née lá dụụ́ máa wá, ꞌdiꞌbi née go kpá wo bɨ kasaogụ máa ní sɨmɨ sụmụ.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index