Search form

Márɨko 9:39

39Yésụ ya zɨ́a ní, “Ndásé ụ́cụómo ꞌyị káa zɨ́ wo née wá. ꞌYị bɨ ndịsị méngị bɨlámá ledre kɨ́ ịrịmá ní, úku sínyi ené ledre gɨ do bi máa wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index