Search form

Márɨko 9:48

48kɨ́ꞌdí bɨ

“ ‘kidri ga bɨ ndịsịnɨ́ ánu ꞌyị e ngárá uyunɨ́ wá,

kɨ́ phoꞌdụ bɨ ngárá ịlị́ kpá wá ní.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index