Search form

Márɨko 9:50

50“Toꞌdo nɨ bɨlámá éyị́. Togụ́ ayá lolụ wá, moko ndaá lolụ sɨmɨ a wá. Mɨméngị ledre esé e idínɨ́ ínyi zɨ́ lafúse e káa zɨ́ toꞌdo ní gɨ ro zɨ́se ndị́sịsé kéye sɨmɨ bikịdrị́.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index