Search form

Márɨko 9:6

6Pétero owo mbị́ éyị́ bɨ née ndịsị úku a née wá gɨ zɨ́a ngịrị mengị yée go mɨméngị kɨ́ngaya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index