Search form

Matáyo 1:1

Ledre gɨ ro bulúndu bulúndu Kɨ́résịto Yésụ

(Lúrú kpá Lúka 3:23-38)

1Ba ledre gɨ ro bulúndu bulúndu Kɨ́résịto Yésụ, tonó gɨ ro ngére Dawídi ndéréógụné gị ro Abarayáma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index