Search form

Matáyo 1:2

2Abarayáma ndiki Isáka.

Zɨ́ Isáka ndíki Yakóbo.

Zɨ́ Yakóbo ndíki Zụ́da e kɨ́ lúnduné e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index