Search form

Matáyo 1:20

20Sɨmɨ bɨ Yoséfa yeme roné go kenée ní, zɨ́ Ngére kása maláyika ꞌdiya ógụ úku ledre zɨ́a sɨmɨ ꞌduru kɨ́dí, “Yoséfa bulúndu ngére Dawídi, ndá sómụ́ ledre gɨ ro ótoómo kɨ́ ꞌdíꞌbi Maríya káa do meꞌbeyị́ wá, owụ́ bɨ sɨmɨ a née ogụ ené gɨ zɨ́ ꞌyịmaꞌdí wá, Lomo yeme yị́ ené ne sɨmɨ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index