Search form

Matáyo 1:21

21Nɨ áráógụ owụ́ née owụ́oꞌdo, ídí ị́fị́ ịrị a Yésụ, gɨ zɨ́a nɨ yómo ꞌyị ené e gɨ sɨmɨ lúyú ledre eyé e.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index