Search form

Matáyo 1:22

22Ledre bɨ kóo Ngére ukuiꞌbí tara ngíti nébị ní, mengị roné née goó ne tɨ́ káa zɨ́ bɨ kóo uku ní kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index