Search form

Matáyo 1:23

23“Karanée ngíti owụ́kára ku mbotụ nɨ ídí kɨ́ sɨmɨné, zɨ́a áráne owụ́oꞌdo, do ndị́sị ndólo wo Imanuwéle,” ledre gɨ sɨmɨ a kɨ́dí, “Lomo nɨ kɨ́ze.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index