Search form

Matáyo 1:24

24Sɨmɨ bɨ Yoséfa urú ní, zɨ́a tɨ́ ꞌdíꞌbi Maríya káa do meꞌbené káa zɨ́ bɨ maláyika ꞌbɨ Ngére ogụ úku a zɨ́a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index