Search form

Matáyo 1:25

25Abú Yoséfa ꞌdiꞌbi tɨ́ Maríya go káa do meꞌbené yá, kotrụnɨ́ bi ꞌdúꞌdu kéne wá, zaá gị zɨ́ Maríya árá owụ́ bɨ sɨmɨné née té kí, zɨ́ Yoséfa ị́fị́ ịrị a Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index