Search form

Matáyo 10:12

12ꞌBe bɨ ógụsé go sɨmɨ a ní, ídísé íꞌbí mandá ore.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index