Search form

Matáyo 10:35

35Ngíti géyị

“ ‘owụ́ yaꞌdá e nɨyí zíngi ro ꞌbụyé e kɨ́dí ꞌbụyé ṇguṇgunɨ́ ledremá gɨ ro ꞌdíya.

Zɨ́ owụ́kará e méngị a zɨ́ mbágáye kpá kenée gɨ zɨ́a bɨ mbágáye ṇguṇgunɨ́ ledremá ní.

Kará ꞌbe e nɨyí méngị a kpá kenée zɨ́ tetéye e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index