Search form

Matáyo 10:9

9Sɨmɨ mɨndérése, ndásé ꞌdíꞌbi késị́ wá,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index