Search form

Matáyo 11:13

13Ledre ga bɨ mbá nébị e ekénɨ́ yée nda kpá kɨ́ lorụ ꞌbɨ Mụ́sa, ndéréógụné gị sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ Yiwáni, nɨyí gɨ ro ledre ꞌbe ꞌbɨ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index