Search form

Matáyo 11:14

14Togụ́ ṇgúṇgusé go kenée, Yiwáni babatị́za nɨ nébị káa zɨ́ Ilíya nébị bɨ kóo Lomo ukuꞌdodo ledre mɨógụ ené ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index