Search form

Matáyo 11:19

19Zɨ́ Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ógụné ndị́sị kɨ́ ánu éyị́ kpá kɨ́ éwé éyị́ e kɨ́ ꞌyị e ní, úkusé yị́ esé kɨ́dí, ‘Lúrúsé aka oꞌdo ba. Nɨ ꞌyị mɨmbéꞌde, ꞌyị kóyó kpá ezegámá ꞌyị ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ e kɨ́ ꞌyị lúyú ledre e.’ Tɨ́ lá komokenzị ndịsị ꞌdódo roné maꞌdíi kacɨ́ mɨméngị ledre.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index