Search form

Matáyo 11:2

2Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e nɨ sɨmɨ sị́gịnị. Zɨ́ phanda Kɨ́résịto ówụ́ ndíki wo ꞌdị́cị́ íri. Zɨ́a kása ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e zɨ́ Yésụ ndúꞌyú wo kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index