Search form

Matáyo 11:22

22Máúku zɨ́se, abú ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Táyire kɨ́ Sidóna Lomo nɨ karanée ꞌdóꞌdo yée yá, nɨ ídí kɨ́ ngítíne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index