Search form

Matáyo 11:3

3“Áyí ba Kɨ́résịto bɨ nébị e ukunɨ́ ledrea kɨ́dí nɨ ógụ ní, ala áyí ngíti ꞌyị kpị́?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index