Search form

Matáyo 11:8

8Togụ́ kenée wá ní, ílisé kóo zɨ́a ídíne íri kɨ́ mongụ́ bɨlámá bongó roné? ꞌYị ga bɨ kɨ́ bongó e royé kenée ní ndịsịnɨ́ ndị́sị dụụ́ ye do mɨngburoko bi ga bɨ ꞌbɨ ngére e ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index