Search form

Matáyo 11:9

9Sara togụ́ kenée ní, éyị́ bɨ kóo ndérésé lúrú a ní ꞌdi? Ndérésé lúrú nébị? ꞌBe tɨ́ kenée ní, máúku zɨ́se oꞌdo née romo do nébị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index