Search form

Matáyo 12:1

ꞌYị lódụ́ kacɨ́ Yésụ anunɨ́ ngorụ kére

(Lúrú kpá Márɨko 2:23-28, Lúka 6:1-5)

1Sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro , zɨ́ Yésụ ꞌdécị bi kpụrụ́ gɨ sɨmɨ ngíti yáká kére. Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ndị́sịyé lófo ngorụ kére kɨ́ ánu a gɨ zɨ́ ꞌbú.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index