Search form

Matáyo 14:11

11Zɨ́ye ógụ kɨ́ do Yiwáni do éyị́ íꞌbí a zɨ́ owụ́kára née, zɨ́a ndéréne ꞌdódo a zɨ́ mbágáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index