Search form

Matáyo 14:12

12Zɨ́ sanda ndéréne zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yiwáni, zɨ́ye ógụyé ꞌdíꞌbi umbu Yiwáni ndéré óto a. Zɨ́ye ndéréye úku ledre bɨ mengị roné née zɨ́ Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index