Search form

Matáyo 14:17

17Zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga úkulúgu ledre kɨ́dí, “Mongụ́ ꞌyị, odụ éyị́ bɨ do sị́lị́ze ona ní lá dụụ́ ambata ịnyị (5) kɨ́ mɨnzéré kénzé e gbre.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index