Search form

Matáyo 14:18

18Zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Ógụsé aka kɨ́ ambata máa ga gére née yáa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index