Search form

Matáyo 14:2

2zɨ́a úku ledre zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ꞌbɨ moko ené e kɨ́dí, “Née Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e bɨ kóo ufunɨ́ wo ní urúne, ndịsị méngị mɨngburoko ledre ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé née ne gɨ zɨ́ kéyị née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index