Search form

Matáyo 14:20

20Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga ba ánu éyị́ zɨ́ye léreyé mbá. Ngítí a ga bɨ idíaká ní, zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ga ga gére née ꞌdóꞌdụ́ ꞌdúcu gbété e kɨ́e sokó doa gbre (12).

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index