Search form

Matáyo 14:21

21ꞌYị ga bɨ anunɨ́ éyị́ ní, yaꞌdá e nɨyí kóo álifu ịnyị (5,000). Olonɨ́ kará e kɨ́ owụ́ e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index