Search form

Matáyo 14:22

Yésụ nderé do iní

(Lúrú kpá Márɨko 6:45-52, Yiwáni 6:15-21)

22Geré gɨ do kacɨ́ éyị́ mɨánu née, zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née idínɨ́ mu ꞌdógụ mɨkavu ndéréókpóye ꞌdáꞌdá. Zɨ́a aka ídíáká ꞌbɨ ené ꞌdáꞌba gɨ ro úku ledre zɨ́ ꞌyị ga gére née ndáꞌbayé ꞌbe.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index