Search form

Matáyo 14:23

23Sɨmɨ bɨ uku ledre go zɨ́ ꞌyị ga gére née kɨ́dí bayinɨ́ mu ní, zɨ́a ndéré ékị́ne do landa ngúcuné íni ini zɨ́ Lomo. Ndịsị íri gị kɨ́ tagá ngúcuné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index