Search form

Matáyo 14:28

28Zɨ́ Pétero úkulúgu ledre zɨ́a ya, “Mongụ́ ꞌyị togụ́ née tɨ́ yị́ị maꞌdíi, ídí mu ṇgúṇgu a zɨ́ma ndéréma gɨ do iní ógụmá zɨ́yị íri.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index