Search form

Matáyo 14:29

29Yésụ ya zɨ́a ní, “Ógụ mu.”

Zɨ́ Pétero ékị́ógụné gɨ sɨmɨ kuṛúngba ndị́sị ndéréne do iní mɨꞌdí zɨ́ Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index