Search form

Matáyo 14:30

30Tɨ́ lá sɨmɨ bɨ Pétero lurú iní nɨ ndị́sị kị́zị kɨ́ rokoꞌbụné kɨ́ngaya gɨ zɨ́ mongụ́ síli ní, zɨ́ ngịrị méngị wo, geré zɨ́a tónóne ólụ́ne sɨmɨ iní. Zɨ́a ótrụ́ ledre kɨ́dí, “Ngére yómo máa mu.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index