Search form

Matáyo 14:32

32Sɨmɨ bɨ Pétero ekị́lugunɨ́ royé kɨ́ Yésụ sɨmɨ kuṛúngba ní, geré zɨ́ mongụ́ síli bɨ gáa ba tóroné.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index